İLK KİTABIM VE YENİ KİTABIM ŞİMDİ TÜM YAYINEVLERİNDE

TARİHİMİZDEKİ MUHTEŞEM MEKTUPLAR

Türk tarihinin ilk çıkış yeri Orta Asya’dan Cumhuriyetimize kadar Han, Hakan, Padişahlarımızın diğer İmparator, Kral, Dük ve Şahlara yazdığı 150 yi aşkın mektupları kaynaklardan toplayarak bu kitabımı hazırlamış bulunuyorum. Mektuplarda Türk tarih sayfalarındaki atalarımızın kahramanlıklarını, inancını, asaletini, adaletini, merhametini, siyasetini ve diplomasi dilini göreceksiniz. Bu mektupları okuduğunuzda, milletlerin kültür anlayışlarını, manevi hayatlarını, inançlarını, ahlaki ve vicdani değerlerini öğrenmiş olacaksınız. Bu mektuplar, neslimizi maziden istikbale taşıyan birer kaynak ve ışık olacaktır. Genci yaşlısı herkes Türk milletinin tarihi hatıralarıyla dolu bu mektupları okumalı, tarih-kültür bilgilerini artırmalıdır. Kitabımda yer alan mektuplardan bazı örnekler incelemeniz ve kitap hakkında fikir edinmeniz için aşağıda yer almaktadır.

Mete Han’ın Çin İmparatoruna yazdığı mektup, Selçuklu Sultanı Sencer’in Bizans İmparatoruna yazdığı mektup, Sultan Yıldırım Bayezıd Han’ın Timur Han’la karşılıklı mektupları, Fatih Sultan Mehmed’in Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’a mektubu, Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail’e mektubu, Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Fransuva’ya ve Alman İmparatoru Şarlken’e mektubu, Sultan III. Murad’ın İngiliz Kraliçesi Elizabeth’e yazdığı mektup, Sultan I. Abdülmecid’e Almanların yardım istek mektubu, Yarbay Mustafa Kemal’in Enver Paşa’ya yazdığı mektup, Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey’in mektubu, Antepli Şahin Bey’in Fransız Garnizon Komutanına yazdığı mektup.

TARİHİMİZİ AYDINLATAN BELGELER

Tarihi belgeler çok önemlidir ve tarihimizin muhteşem bilgilerini ihtiva etmektedir, tarihimizi aydınlatmaktadır. Bu belgeler, tarihin bilinmeyenlerini aydınlatarak geleceğe rehber olmakta ve ışık tutmaktadırlar. Orta Asya’da, ilk Türklerde ki kitabelerden başlayarak menşurlar, fermanlar, fetvalar, ahitnameler, vasiyetnameler, vakıfnameler, nizamnameler, zafernameler, beyannameler gibi ata büyüklerimiz Han, Hakan ve Sultanların imza ve mühürleri ile yayınlanan belgeleri konularına göre bir bir açıklayarak bugünkü ve gelecekteki Türk nesline aktararak faydalı olmak istedim. Türk tarihinin ilk çıkışından beri Tarihimizi Aydınlatan Belgeler’i, ana kaynak eserlerden araştırıp inceleyerek geçmişi doğru anlayabilmek ve doğru olarak intikal ettirebilmek için doğru bilgilere ulaşmaya çalıştım. Bunların yazımı sırasında da, anlatıma sadelik ve akıcılık vererek, herkesin anlayabileceği bir üslup kullandım.

Her milletin mili bir tarihi vardır ve her millet kendi öz tarihi ile övünmeli, ataları ile iftihar etmelidir. Milli tarih, milli şuuru yaratır. Milletleri ayakta tutan ise milli şuurlarıdır. Bugünkü ve gelecekteki nesillere bu milli şuur verilmelidir. Her milletin tarihi, o milletin kimliğidir. Milli kimliğini tanımasını sağlar. Atatürk bu konuda “Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur” diyerek Türk gencinin tarihini öğrenmesini istemiştir. Bilgileri, atalarının mirası ile zenginleşen nesiller, kendilerine emanet edilen tarihlerini ve kültürlerini gelecek yüzyıllara layıkıyla taşımalıdırlar. Bu nedenle yeni yetişen nesiller Tarihimizi Aydınlatan Belgeler de atalarının idealini, dilini, kültürünü, inanç ve imanını anlar, duyar, yaşayabilirse milletinin gelecek kaderini güçlü tutarlar. Çünkü, milletlerin geleceğini ancak yeni nesiller tayin eder. Tarihçi Abdulbaki Gölpınarlı “Dününü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşa edemez; hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez” demektedir.