Kategori arşivi: Makalelerim

Türklerde Hayvanın Önemi

TÜRKLERDE HAYVANIN ÖNEMİ, PADİŞAH FATİH, II. BAYEZID VE  III. MURAT’IN HAYVANLARLA İLGİLİ FERMANI Kainat insan ve diğer canlıların hayatları boyunca birlikte yaşadığı bir yerdir. İnsanlar hayatlarını sürdürürken hayvan ve bitkilerle devamlı bir ilişki içindedir. İnsan-hayvan-bitki gibi canlıların uyum içinde yaşaması … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Türklerde Standart ve Kaliteye Verilen Önem

TÜRKLERDE STANDART VE KALİTEYE VERİLEN ÖNEM VE SULTAN II. BAYEZID’IN KANUNNAME-İ İHTİSABI BURSA FERMANI Standart belirli ölçülere, kuralara, yasaya ve kullanıma uygun olan kalite derecesidir. İhtiyaçları karşılayacak üretimin, bilirli bir hizmetin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun şekilde üretmek için özelliklerini … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Güzel Dilimiz Türkçemiz

GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEMİZ KARAMANOĞLU MEHMET BEYİN VE PADİŞAH II. ABDÜLHAMİD’İN DİLİMİZ ÜZERİNE YAYINLADIĞI FERMANLAR Dil bir milleti oluşturan ve milliliği sağlayan önemli unsurlardan biri olup o milleti oluşturan fertler arasında anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus’a Mevlana Hazretlerinin Mektubu

TARİHİMİZDEKİ MUHTEŞEM MEKTUPLAR’DAN BİR MEKTUP II. Gıyaseddin Keyhüsrev öldüğünde İzzeddin Keykavus, Rükneddin Kılıç Arslan ve Alaeddin Keykubat adlarında küçük yaşlarda üç oğul bırakmıştı. Sultan II. Gıyaseddin daha sağlığında Alaeddin Keykubat’ı veliaht tayin etmişse de devletin ileri gelenleri, eski Türk töresine … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kolağası (Önyüzbaşı) Mehmed Tevfik’in Cepheden Gönderdiği Mektup

Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı’na girdikten sonra İngiltere ve Fransa, Balkanlarda ikinci bir cephe açmak ve Osmanlı başkentini ele geçirmek için, Çanakkale’ye çıkarma yapmak istedi. 18 Mart 1915 tarihinde ilk önce savaş gemileri ile boğazları zorlayıp geçmek istediler. Deniz savaşında ve … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Aydın Aydın Değil

Aydın bilgili, tecrübeli, kültürlü kişi demektir. Aydın olmak ve bilgili olmak içinde okumak gerekir. Okumak bilgi arayışıdır. Okuyan, bilgili insan kendisindeki farkı görür, fikri dünyası ve ufku gelişir. Okuyan insan iyi ve sağlıklı düşünür, hızlı kararlar alır. Okumak insanın beyin … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Sevginin Gücü İle Engelini Aşan Rabia

Engelli; doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu beden, zihin, ruh, duyu, duygu yeteneklerini çeşitli nedenlerle kaybetmesi nedeniyle hayatını sürdürmede, toplumsal yaşama uyum sağlamada, günlük işlerini görmede ve ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntısı ve güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kutsal Toprakların Türk Kaplanı (Çöl Kaplanı) Fahrettin Paşa

Osmanlı Devleti 19 yüzyılda emperyalist devletlerin saldırıları ve kışkırtmaları neticesinde büyük toprak kayıplarına uğradı. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti, Trablusgarp İtalya tarafından işgal edildi. Arkasından Balkan savaşlarında Arnavutluğun bağımsızlık kazanmasından sonra, ayrıca Batı Trakya da da toprak kayıpları yaşandı. Böylece Osmanlı … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Müzikle Tedavi, Türk-İslam ve Diğer Devletlerde Müzikle Tedavinin Tarihi

Müzik, insanların hayatında ve ruh sağlığında önemli bir yeri vardır. Halk arasında ruhun gıdası olarak ifade edilmektedir. İnsanlar arasında genellikle bir eğlence aracı olarak nitelendirilse de müzik, duygu ve düşünceleri seslerle anlatan, bir düzen ve estetik anlayışı içerisinde ifade eden … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

İstanbul’un Fethi

İSTANBUL’UN TARİHİ VE FETHİ, PADİŞAH  III. OSMAN’IN, III. MUSTAFA’NIN VE III. SELİM’İN KONSTANTİNİYE  YERİNE İSTANBUL İÇİN İSLAMBOL DENİLMESİNE İLİŞKİN FERMANLARI   İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ve iktisadi açıdan en önemli şehridir. Belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre, 18,3 … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Hayatımızda Duanın Önemi, Padişah Ve Hakanların Duaları

Dua, Allah’a seslenmek, yardım dilemek, yalvarmak, dilekte bulunmak ve O’na yakarmaktır. Kulun Allah’a sığınma sevgi ve saygı duyguları içinde yardımını, affını istemesi, O’na inancının güveninin ve teslim oluşunun ifadesidir. Allah ile kul arasında kuvvetli bir bağdır, köprüdür. İnsanın ümit kapılarından … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Yorum yapın